torsdag 28. mai 2009

torsdag 14. mai 2009

Fjelltur

Tatt ved furuhytten mot skogshorntirsdag 5. mai 2009

Rundtur i Dokka
Tur rundt i Dokka i dag